Бизнес курс за ръководители

мениджмънт и лидерство

"за системно и позитивно мислене и адаптивно действие"

ВИДЕОИНТЕРВЮТА

Интервю с Георги Узунов

Интервю с Иван Злидолски

Въведение

На тази страница са видеоинтервютата с мениджъри при завършване на курса от октомври. Те са автентични, без предварителна подготовка и редакция. Единствено поисках тяхното съгласие да ги интервюирам, да направя видеозапис и да го публикувам на сайта. Благодарен съм за съгласието им.

Интервю с Милен Милчев

Обновена на: 05.05.2019