Бизнес курс за ръководители

адаптиращ мениджмънт
и адаптивно лидерство

"за системно и позитивно мислене, и за адаптивно действие"


ЦЕЛИТЕ
НА КУРСА

Въведение

Целите на курса са да даде системни знания по теорията на организациите, за мениджмънта, лидерството и модерната икономика. Насочен е към развитие на системното мислене, умения за извършване на системен анализ и способности за използване на различни методи за решаване на сложни проблеми в управление на бизнеса.

Развитие
на системно мислене

Без системно мислене няма успешно управление и печеливши бизнес и икономика. Специалната програма на курса осигурява развитието му. Системното мислене е основа на системния анализ, необходим за вземане на всяко управленско решение.

Бизнес курс за ръководители

Знания за адаптиращия мениджмънт

Мениджмънтът е адаптиращ процес и цели висока адаптираност на организацията. Ефикасността и ефективността зависят пряко от адаптираността на организацията към целите. Оцеляването и развитието на организацията се гарантират при прилагането му.

Яснота в системния подход

Добрите решения на всякакви проблеми се основават на системния подход и системния анализ. Ще добиете умения за използване на системния подход. Ще усвоите многоаспектното разглеждане на проблеми и ситуации, и постигане на успешни решения за бизнеса.

Ориентиране в
организационната култура

Организационната култура е основен фактор за успешността на фирмата. Курсът дава познания за организационната културата, за определяне на типа й и неговото съответствие на целите на организацията, както и за развитие на културата.

Развитие на лидерските
познания и способности

Тук се усвояват принципите на лидерството, лидерските стилове, подходи и тактики. Изясняват се лидерските грешки и проблеми. Разкриват се етични и психически проблеми на лидерството и се развиват способности за успешно ръководство и при криза.

Крайна цел на
бизнес курса

Придобиване на комплексни съвременни способности в мениджмънта и лидерството, постигане на европейското ниво, развитие на системното мислене и добиване на умения за успешно управление и справяне с проблемите и в условия на криза.

Абонирайте се

за информация от курса - инфо_КБР. Така ще научите повече за курса и за готовността му за дистанционно следване.

Абониране за инфо_КБР

Обновена на: 07.03.2021