Бизнес курс за ръководители

адаптиращ мениджмънт
и адаптивно лидерство

"за системно и позитивно мислене и адаптивно действие"


ЗА КОГО Е КУРСЪТ?

Въведение

Този курс е предназначен за действащи и бъдещи мениджъри от всеки ранг. Каквато и организация да ръководите, този курс ще подобри дейността Ви. Тук ще изучите успешните методи на модерните мениджмънт и лидерство. Това са методи, стилове и подходи на успешното решаване на проблемите и на просперитета.

Действащи мениджъри

Дали сте мениджър на малка фирма или на голяма корпорация - все едно - Вие имате нужда от този бизнес курс за да погледнете Вашата работа с по-ясен поглед.

Начинаещи мениджъри

Ако сте начинаещ мениджър и Ви е трудно да разбирате същността на нещата, този курс ще Ви помогне. Той ще Ви даде ново, модерно виждане за работата Ви.

 

Бизнес курс за ръководители

Мениджъри с опит

Вие сте действащ мениджър с опит и рутина. Дават ли Ви те увереност за утрешния ден, за успешно превеждане на фирмата през криза? Имате ли още верен поглед към същността? Успявате ли да се справите винаги с проблемите и особено тези при криза? Успявате ли навреме да се приберете у дома поне веднъж в седмицата? Ако и само един от Вашите отговори е "НЕ", този бизнес курс е за Вас.

Бъдещи мениджъри

Вие планирате да се занимавате с мениджмънт - модерен и успешен. Вече знаете много или тепърва ще трупате знания за това. Учили сте теории и методи на мениджмънта, които си противоречат. Изучете адаптиращия мениджмънт и адаптивното лидерство. Те ще Ви дадат способност за вярна оценка. Ще Ви снабдят с методи, и стилове за успешно ръководство, ще Ви дадат способности за правилни решения.

Абониране за инфо_КБР

Ръководители на
организации от всеки вид

Вие ръководите извън бизнеса. Това не е по-лесно, защото грешките се откриват по-късно. За да ги откривате по-рано и да се предпазвате от тях, елате и изучете модерните адаптиращ мениджмънт и адаптивно лидерство.

Формални и неформални лидери

Вие сте мениджър, но чувствате ли се лидер? Ако не Ви достигат лидерски умения, преминете през курса. Не сте мениджър, но искате да сте лидер. Елате в курса, изучете успешните подходи, методи и стилове и развийте вашите умения.

Обновена на: 07.03.2021