Бизнес курс за ръководители

адаптиращ мениджмънт
и адаптивно лидерство

"за системно и позитивно мислене и адаптивно действие"

ВИДЕОИНТЕРВЮТА

Въведение

На тази страница са видеоинтервютата с мениджъри при завършване на курса от октомври. Те са автентични, без предварителна подготовка и редакция. Единствено поисках тяхното съгласие да ги интервюирам, да направя видеозапис и да го публикувам на сайта. Благодарен съм за съгласието им.

Интервю с Георги Узунов

Интервю с Иван Злидолски

Абонирайте се

за информационните писма на курса. Ще научите повече за същността му и за събития в него.

Абониране

Интервю с Милен Милчев

Обновена на: 26.01.2021