Бизнес курс за ръководители

адаптиращ мениджмънт
и адаптивно лидерство

"за системно и позитивно мислене и адаптивно действие"


ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ

Въведение

Описанието на начина на провеждане е предварително, тъй като тепърва ще се уточняват редица подробности по време на разработването на курса за дистанционно провеждане.

Курсът се подготвя за самостоятелно преминаване, тоест, без дата за започване, но с лимитирано време за преминаването му.

Ще включва 4 цикъла, всеки с продължителност 7 дни. Един цикъл ще съдържа 6 урока във вид на видеофилми с продължителност 50-60 минути и неограничен брой гледания. Филмите ще съдържат аудиовизуални изложения и обяснения от водещия, схеми, графици, таблици, снимки, изписване на ключови фрази.

Ако е възможно, на по късен етап ще бъдат включени субтитри за всичко, изречено във видеофилма в помощ на хора с увреден слух.

 

Бизнес курс за ръководители

След всеки урок ще има автотест за проверка на наученото. Той ще може да се провежда неограничен брой пъти, като автоматично ще получавате оценка за теста, която е само за Вас. В края на цикъла се провежда контролен тест за лимитирано време, който Ви носи точки за оценката в края на курса.
Към курса ще бъде създаден форум, в който ще могат да участват всички, следващи курса. Там могат да се задават въпроси, на които обикновено ще отговаря водещия, но и всеки от останалите участници, ще се обменят мнения.

Завършване на курса

След завършване на четвъртия цикъл и успешно полагане на контролния тест за цикъла, Вие завършвате курса. Сертификатът за завършения курс ще получите на посочения от Вас адрес с препоръчано писмо по пощата или по куриерска служба. Сертификатът по желание ще може да бъде и на английски език. В сертификата се изписва същността на курса и постигнатия резултат от проведените тестове.

Бизнес курс за ръководители

Абонирайте се

За информационните писма на курса инфо_КБР. Ще получавате важната информация за курса, включително и за готовността за дистанционно следване.

Абониране за инфо_КБР

Обновена на: 07.03.2021